Gastrecensie van: Kristel Stassen- P.van Heijnsbergen- Cordoba

P. van Heijnsbergen – Cordoba
Het betreft een essay over de geschiedenis van Moors Spanje. Het Iberisch schiereiland werd in het jaar 711 binnengevallen door Arabieren uit het Midden Oosten. In 1492 kwam er met de val van Granada een einde aan de overheersing door de moslims, maar pas in 1614 werden de laatste ‘moriscos’, tot het christendom bekeerde moslims, uit Spanje verdreven.
Dit boek beschrijft de tussenliggende periode, die wordt gekenmerkt door een relatief vreedzame wijze van samenleven door joden, christenen en moslims, maar ook door conflicten en oorlogen. Je krijgt inzicht in de vele gebeurtenissen in deze periode en de invloed die de Arabische cultuur heeft gehad op de ontwikkeling van wetenschap, literatuur, muziek en architectuur. 
Je kunt zien dat de schrijver heel veel verstand heeft van dit onderwerp. Hij beschrijft gedetailleerd hoe de islam zich heeft ontwikkeld, welke stromingen er zijn in deze religie en hoe de verschillende Arabische stammen en families elkaar bestreden. Dit alles wordt aangevuld met informatie over bouwwerken, filosofische ideeën en ontdekkingsreizen. 
Ik heb interessante dingen geleerd die ik niet wist over deze periode. Bijvoorbeeld over hoe ver men al was met geneeskunde en biologische kennis. Er zitten ook leuke verhalen in, bijvoorbeeld over de rol van een duur collier en de legendes rond een exclusief schaakspel. Maar door het vele gebruik van (Arabische) namen, is het boek niet gemakkelijk leesbaar. Dit verhaal is wat mij betreft dus vooral geschikt voor mensen die zich serieus interesseren voor dit tijdvak en die hier ook al de nodige achtergrondkennis over hebben, maar minder voor een breed publiek. Daarom krijgt het van mij 3 sterren, een 6. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s