Gastrecensie van Bianca Brummelhuis – Constand Wassink – De republiek wordt uitgeroepen

Het verhaal

Dit is een alternatieve geschiedenis. Het boek geeft weer wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn als koningin Wilhelmina in 1902 was overleden. Omdat er geen directe troonopvolgers waren, gaan er in dit boek stemmen op om de republiek uit te roepen. Uiteindelijk wordt er via een omweg toch een Duitse groothertog op de troon gezet. Hoewel deze nieuwe koning het in eerste instantie goed doet, wordt hij steeds eerzuchtiger en sleept hij Nederland zelfs mee in de eerste wereldoorlog. Uiteindelijk heeft de regering geen andere keus dan de koning af te zetten en alsnog de republiek uit te roepen.

Wat ik ervan vind

Dit verhaal kwam op mij over als een zeer realistische weergave van wat er gebeurd zou zijn als koningin Wilhelmina inderdaad was overleden. Het boek is uiteraard fictief maar de verhoudingen tussen de politieke partijen, de procedures tijdens vergaderingen en de manier waarop besluitvorming plaatsvindt zijn gebaseerd op hoe het begin vorige eeuw echt ging. Daardoor komt het verhaal zeer geloofwaardig over.

De schrijver vertelt heel gedetailleerd. Procedures worden handeling voor handeling uitgelegd en gesprekken worden tot in detail weergegeven. Hoewel dit niet altijd even makkelijk leest, geeft dit wel een goed beeld over hoe regeringszaken verliepen in de tijd waarin het boek leest. Ook wordt goed duidelijk dat de geschiedenis inderdaad ook heel makkelijk anders had kunnen lopen.

Hoewel de toon van dit boek zakelijk is, is het zeker niet gevoelloos. Het verdriet van koningin Emma over de dood van haar dochter, de frustraties van de nieuwe koning over zijn beperkte macht en de enorme twijfels van de beoogde president van de nieuwe republiek werden voor mij bijna tastbaar. Het zijn ook menselijke fouten en onzekerheden waardoor het in dit boek niet goed afloopt met het koninkrijk.

Doordat dit fictieve verhaal gesteund wordt door bekende feiten en de punten die van de werkelijke geschiedenis afwijken heel logisch volgen uit dingen die wel gebeurd zijn werd dit voor mij een heel boeiend en plausibel verhaal. De vele details zorgen dat je continu je aandacht bij het verhaal moet houden, maar maken het verhaal ook historisch accuraat en uiteindelijk beter te begrijpen.

Ik vind dit een zeer boeiende alternatieve historie. De vermenging met werkelijke feiten maakten het voor mij nog interessanter. Ik geef dit boek vier sterren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s